Serdecznie zapraszamy dzieci na "Wieczór z Andersenem" - 20 kwietnia godzina 17.20 - Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku.

O 18.30 wręczymy nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego "W baśniowym świecie Andersena".

Czeka dobra zabawa i niespodzianki.

 

 

 

Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie prace, które napłynęły do nas z okazji konkursu plastycznego "W baśniowym świecie Andersena".
Otrzymaliśmy ich bardzo dużo i wybór oczywiście nie będzie prosty.
Wyniki podamy jutro.
Dziękujemy.

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Rajdzie Rowerowym "Na wiosennym szlaku".

Niedziela - 17 kwietnia 2016.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są TUTAJ

 

 

Biblioteka w Sulejówku bierze udział w ogólnopolskiej akcji społecznej "Czytam w podróży...Herberta".
Jest to wspólny projekt Fundacji im. Zbigniewa Herberta oraz Klubu Herbertowskich Szkół. Partnerami akcji są Biblioteka Narodowa oraz Instytut Adama Mickiewicza.
Celem akcji jest upowszechnienie spuścizny twórczej poety oraz zachęcenie do czytania jego utworów.
Zapraszamy po zakładki z fragmentami utworów Zbigniewa Herberta.

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„W BAŚNIOWYM ŚWIECIE ANDERSENA”

 

I. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu plastycznego dla dzieci pod tytułem „W BAŚNIOWYM ŚWIECIE ANDERSENA” jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku.

 

II. Cele konkursu:

1. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci.

2. Rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci.

 

III. Uczestnicy konkursu:

W konkursie mogą brać udział dzieci zamieszkujące na terenie Miasta Sulejówek. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

kategoria I – przedszkole oraz zerówka

kategoria II – klasy 1-3

kategoria III – klasy 4-6


IV. Warunki uczestnictwa:

1. Na konkurs można zgłaszać prace plastyczne wykonane samodzielnie dowolnymi technikami plastycznymi w formacie A3 lub A4.

2. Praca powinna zawierać kompozycję graficzną.

3. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie i zawierać następujące dane: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły/przedszkola, tytuł baśni.

4. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz umieszczania wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych i na stronach FB oraz www Biblioteki.

5. Prace należy dostarczyć na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku, ul. Wrońskiego 1 osobiście.

 

  1. Termin konkursu:

Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki do 12 kwietnia 2016 r.

 

  1. Jury konkursu:

1. Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac oraz przyzna nagrody.

2. Jury będzie oceniało: pomysłowość, technikę, estetykę oraz samodzielność wykonania pracy.

3. Spośród prac biorących udział w konkursie w każdej kategorii nagrodzona zostanie jedna praca, lecz jury zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.

 

  1. Nagrody:

1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

2. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 20 kwietnia (środa) 2016 r. podczas Wieczoru z Andersenem w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Wrońskiego 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca.

4. Lista laureatów oraz godzina wręczenia nagród zostanie zamieszczona 15 kwietnia na stronie internetowej Biblioteki: www.mbpsulejowek.pl

5. Prace laureatów konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sulejówku. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac złożonych w konkursie.Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sulejówku.

 

Drodzy Czytelnicy,

Informujemy, że w dniu 25.03 (Wielki Piątek) Biblioteka, przy ul. Wrońskiego oraz Filia Nr 1, przy Świętochowskiego będą czynne od godziny 9 do godziny 16. Filia Nr 2, przy Idzikowskiego 12-16.

24.03 (Wielki Czwartek) - Biblioteka, przy ulicy Wrońskiego 1 będzie czynna 9-16, a w sobotę 26.03 nieczynna.

 

Facebook

Darmowy Internet